Franšiza

Šta je franšiza?

Franšiza se pojavljuje kada kompanija (davalac franšize) licencira svoje trgovačko ime (brand) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenoj osobi ili grupi (korisniku franšize) koji se slažu da će poslovati u skladu s uvjetima ugovora (ugovor o franšizi).

Davalac franšize osigurava korisniku franšize podršku i u nekim slučajevima ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize.

Zauzvrat korisnik franšize plaća davaocu franšize početnu (ulaznu) naknadu (zvana franšizna naknada) i naknadu za poslovanje Royalty Fee (rojalti – trajna naknada) za korištenje trgovačkog imena i načina poslovanja.

Uvjeti franšize:

Kompanija InFace Invest Group Ltd u svom poslovanju ima dva modela franšiznog ugovora:

– Franšizni ugovor sistema SFT21

– Franšizni ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd

I model:

Franšizni ugovor sistema SFT21 namijenjen je fizičkim i pravnim osobama koji nakon potpisivanja franšiznog ugovora, kao SFT21 franšizeri učestvuju u stvaranju i širenju branda SFT21 odnosno naše online poslovno-društvene zajednice. SFT21 franšizeri posluju u skladu s pravilima poslovanja naše kompanije uz pomoć edukacijskih paketa koje mogu koristiti za izgradnju svog poslovanja unutar naše kompanije ali ih isto tako mogu primijeniti u svom osobnom poslovanju izvan sistema SFT21.

Rok za provjeru sistema SFT21, funkcionalnosti edukacijskih paketa i ostalih pojedinosti franšiznog ugovora je u prvih 90 dana uz 100%-tnu garanciju povrata novca nakon proteka 90-tog dana.

II model:

Franšizni ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd  odnosi se na iznajmljivanje prostora na stranicama portala kompanije InFace Invest Group Ltd sa svim edukacijskim paketima (edukacijski paketi prilagođeni modelu kompanije koja svoje poslovanje želi integrirati na portal kompanije InFace Invest Group Ltd) i implementacijom sistema SFT21, sa formulom binarne matrice uz kompletnu podršku menadžmenta kompanije InFace Invest Group Ltd.

Rok za provjeru II modela reguliran je  kroz I model tako da svaka kompanija ima mogućnost provjere sistema SFT21, funkcionalnosti edukativnih paketa i pojedinosti franšiznog ugovora u prvih 90 dana uz 100%-tnu garanciju povrata novca nakon proteka 90-og dana.

InFace Invest Group

Sažeti opis SFT21 franšiznog poslovanja kompanije  možete vidjeti OVDJE