TEMA: Struktura članstva i način raspodjele zarade

U ovom članku donosimo skraćeni prikaz strukture članstva i načina raspodjele zarade u poslovnom konceptu kompanije InFace Invest Group.