Postupak registracije

Za detaljnije upute o postupku registracije obratite se Vašem mentoru ili osobi koja Vas je uputila u osnove poslovnog koncepta SFT21.

Više informacija o svemu možete pogledati na službenoj web stranici kompanije

infaceinvestgroup.com/hr