Postupak registracije

Za detaljnije upute o postupku registracije obratite se Vašem mentoru ili osobi koja Vas je uputila u osnove poslovnog koncepta SFT21.

Za sve dodatne upite ili potrebnu pomoć možete nam se obratiti putem e-mail: inface.dportal@gmail.com

ili putem naše facebook stranice inface.dportal.info