Franšiza

Šta je franšiza? Franšiza se pojavljuje kada kompanija (davalac franšize) licencira svoje trgovačko ime (brand) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenoj osobi ili grupi (korisniku franšize) koji se slažu da će poslovati u skladu s uvjetima ugovora (ugovor o franšizi). Davalac franšize osigurava korisniku franšize podršku i u nekim slučajevima ima određenu kontrolu nad …