Kompanija InFace Invest Group Ltd

Kompanija InFace Invest Group osnovana je 16. ožujka. 2020. godine i bavimo se stvaranjem online poslovno-društvene zajednice kroz model franšiznog poslovanja.   Prihode ostvarujemo iz više sektora: web shop, društvena mreža (SFToYou), SFT21 franšiza, a bavimo se i:   investiranjem u edukaciju, stvaranje i razvoj IT kompanija, integracijom vašeg poslovanja sa našim portalom, Integracijom Sistema …