Ugovor

Ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd Ugovor kompanije InFace Invest Group Ltd  sačinjen je prema svim međunarodnim normama i standardima koje pravno reguliraju odnos između dva subjekta (u našem slučaju kompanija InFace Invest Group Ltd kao pravna osoba sa jedne strane  i fizička ili pravna osoba sa druge strane). Kompanija InFace Invest Group Ltd određuje …