VIDEO prezentacija poslovnog koncepta

MLADEN PEJIĆ – prezentacija poslovnog modela

 

Grafički prikaz poslovnog modela

(webinar 15.07.2019)

Zoran Lazarević

– o viziji poslovnog projekta sa prezentacije u Sloveniji –

 

Zoran Lazarević – video prezentacija u Kopru